Nyheter


Här listar vi de kompletteringar vi gör så att du lättare kan se vad som hänt sedan du senast besökte sidan.

Vännäs 130 år: 2021 är det 130 år sedan järnvägen kom till Vännäs. Vårt bidrag till jubileet är häftet Vännäs järnvägssamhälle 130 år. Drömmen om en stad. Drömmar om ett bättre liv. Häftet finns att köpa dels på Vännäs bibliotek och dels på Vännäs ABF. Det kostar 70 kronor. Häftet går också att läsa på dator genom att klicka på länken nedan:

Vännäs järnvägssamhälle 130 år - Drömmen om en stad. Drömmar om ett bättre liv.

Uppdateringar:

2023 Maj:

Ny fastighet: Pengsjövägen 27.

Ny bild: Pengsjövägen 29. Referensbild från 2022.

Ny bild. Pengsjövägen 10. Referensbild från 2022.

Ny bild: Prästgatan 4. Referensbild 3 från 2022.

Ny bild: Prästgatan 4. Referensbild 2 från 2022.

Ny bild: Prästgatan 4. Referensbild 1 från 2022.

Ny bild: Lastning av kol vid lokstallarna.

Ny bild: Köpekontrakt Vännäs Lysoljebolag, Södra Parkgatan 1.

Ny bild: Familjen Rosenqvist i trädgården.

Ny bild: Alfred Rosenqvist med Pro Patria medalj.

Ny bild: Familjen Rosenqvist i trädgården Skolgatan 1. 1932.

Ny bild: Kristina och Alfred Rosenqvist.

Ny bild: Kristina Rosenqvist 70 år.

Ny bild: Familjen Rosenqvist framför nya "Rödgården", Fällforsvägen 1 (Skolgatan idag).

Ny bild: Familjen Rosenqvists "Gröngården", Fällforsvägen 3 (Skolgatan idag).

Ny bild: Kristina Rosenqvist omkring 1900.

Ny person: Anna KRISTINA Regnander Rosenqvist.

Ny bild: Vännäs Järnvägsstation och Järnvägshotellet 1893.

Ny bild: Artikel från 1896. Umeå - Vännäsbanans invigning. Banan och dess omgifningar.

Ny person: Fotograf Signe Malm Risberg.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 29 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 28 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 27 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 26 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 25 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 24 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 23 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 22 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 21 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 20 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 19 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 18 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 17 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 16 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 15 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 14 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 13 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 12 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 11 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 10 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 9 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 8 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 7 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Kompletteringar bildtext till bild Göransvägen 4.

Ny fastighet: Nyby 3:106, Stinsgatan 19.

Ny person: Karl Oskar Gustafsson och hans hustru Emmelie Maria Sjöström..

Kompletteringar av bildtext till bild över Stinsgatan och Mikaelsvägen 5.

Komplettering av bildtext till vy över Fällforsvägen 24 - 40.

Ny fastighet: Nyby 1:17 Södra Parkgatan 1. Vännäs Lysolje aktiebolag.

Nytt företag: Svanberg & Carlssons Garveri.

Ny fastighet: Nyby 2:13, Älvdalagatan 35.

Ny person: Garverigesäll Olof Svanberg och hans hustru Signe Maria Karlsson.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 6 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 5 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 4 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 3 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 2 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Ny bild: Till jernbanans inwigning. Tidningsartikel nr 1 inför invigningen av stambanans sträckning Långsele - Vännäs 1891.

Nya fastigheter: Nyby 7:155, Norrlandsgatan 7 och Nyby 7:154, Norrlandsgatan 9.

Ny bild: Familjen Österberg.

Inför och efter ABFs temakväll 2023-05-08 om Vännäs järnvägshistoria har vi gått igenom och kollat fakta om de tre järnvägsinvigningarna och kompletterat och rättat en del i texterna:

1 oktober 1891 Invigning av stambanans sträckning Långsele - Vännäs. Bild Nybyggd järnvägsstation.

2 augusti 1894 Invigning av stambanans sträckning Vännäs - Boden. Bild I väntan på Oscar II, Järnvägshotellet, Kungatåget anländer, Kung Oscar II har anlänt och På perrongen.

26 september 1896 Invigning av bibanan Vännäs - Umeå. Järnvägsstationen smyckad, På perrongen.

Ny bild: Vännäs Järnvägsstation. Invigning stambanans sträckning Vännäs -Boden 1894.

Ny bild: Styrelsen för Vännäs Konsumtionsförening u.p.a. omkring 1918.

Ny bild: Vännäs Järnvägsstation. Invigning stambanans sträckning Vännäs -Boden 1894.

Nya personer: Lokförare Otto Wilhelm Österberg och hans hustru Märta Katarina Andersson.

Nytt företag: Vännäs Frukt och blomsterhandel.

Ny person: Trädgårdsmästare August Artur Sundén.

Nytt företag: Arvid Nilssons Diversehandel.

Ny person: Handlanden Nils ARVID Nilsson och hans hustru Hulda Kristina Lindqvist.

Nya personer: Tapetserare Axel Valentin Roos.

Nya personer: Smeden Nils Petter Nygren och hans hustru Hulda Maria Jonsson.

Ny person: Skräddare Seth Teodor Lundberg och hans hustru Rut Sofia Königsson.

2023 April:

Nya personer: Hotellägarinnan Kristina Ingemarsson och hennes make Olof Anton Göransson.

Rättat uppgifter om Erik Eriksson den äldre, Erik Eriksson d.y. och Erik Eriksson (f. 1865).

Nya personer: Erik Eriksson d.y..

Nya personer: Skräddaren Daniel Fritjof Amcoff och hans hustru Hulda Evelina Lundin.

Nya personer: Skomakare Johan Edvard Granberg och hans hustru Julia Brita Sundberg.

Ny person: Urmakare Olof Hellman.

Nytt företag: Lindblad & Lundbergs Diversehandel.

Ny fastighet: Nyby 1:6, Fällforsvägen 71.

Nytt företag: Elise Strömers Pälsverk och Sybehör.

Ny person: Handelsidkerskan Johanna Elisabet "Elise" Strömer.

Nya personer: Gevärshantverkre Otto Österlund och hans maka Anna Amalia Karlsdotter.

Nya personer: Målare Karl Vilhelm Åberg och hans hustru Anna Charlotta Emanuelsson.

Ny bild: Annons Västerbottens Kuriren 1900-10-05. T. A. Lindströms Sko- & Sadelmakeriaffär..

Ny bild: Flygbild från 1938 över delar av Kungsgatan, Storgatan, Umevägen.

Ny bild: Flygbild från 1958 över delar av Kungsgatan, Storgatan, Umevägen.

Ny bild: Flygbild från 1954 över delar av Kungsgatan, Storgatan, Umevägen.

Ny bild: Ritning över Postens ombyggnad 1938.

Ny bild: Ritning över Postens tillbyggnad 1924.

Nya personer: Bageriarbetaren Otto Ljungberg och hans hustru Estrid Johanna Myhrberg.

Ny fastighet: Nyby 6:40 Fällforsvägen 50.

Ny bild: Karta 1898 J. P. Lindströms tomt Fällforsvägen.

Ny bild: Porträtt Per August Nilsson.

Ny bild: Vännäs läger 2.

Ny bild: Vännäs läger.

Ny bild: Porträtt Albert Schöldström.

Nya personer: Packmästare Albert Schöldström och hans hustru Maria Eugenia Olsson.

Ny bild: Porträtt Vigant Schöldström.

Nya personer: Handelsföreståndare Konrad Artur Strömberg och hans hustru Anna Lovisa Söderberg.

Ny bild: Saedéns Divershandel Interiör.

Nytt företag: Olssons Bageri och Café.

Ny bild: Olssons Bageri och Café på Konstnärsgatan 10.

Nya personer: bagarmästare Harry Olsson och hans hustru Signe Lindqvist.

Ny person Nils Johan Nilsson Hörnberg Silver.

Ny person Carolina Silfver Boman.

Kompletterat bild med uppgifter på soldater som tjänstgjort på rote 80, 81, 82, 83 och 84.

2023 Mars:

Ny person: lokeldare Karl Johan Hammarström.

Nytt företag: Hilda Anderssons Sybehör.

Ny person: HILDA Sofia Karolina Andersson Hammarström.

Korrigerat årtal för bild Konstnärsgatan..

Korrigerat år för ytterligare en bild på familjen Lindqvists hus på Konstnärsgatan 14.

Korrigerat år för en bild på familjen Lindqvists hus på Konstnärsgatan 14.

Familjen Lindqvist framför sitt hus på Konstnärsgatan 14.

2023 Februari:

Nils Lindgren. Porträtt.

Anders Nilsson med flera. Porträtt.

Anders Nilsson (f. 1881).

Ester Lindqvist. Porträtt.

ESTER Charlotta Lindqvist.

Per Ingman och Helena Svensson. Porträtt.

Nils Nordström. Porträtt.

Hulda Maria Östlund Nordström.

Nils Nordström.

Helena Ingman. Porträtt.

Östra Bangatan 4.

Östra Bangatan 4. Detalj karta 1891/1899.

Östra Bangatan 2. Detalj karta 1891/1899.

Norrlandsgatan 3. Referensbild 1970-tal.

Birger Nordström och Martin Lundkvist.

Birger Nordström tränar spjutkastning.

Vännäspojkarna värmer upp på Vännäsborgs idrottsplats.

Rune Edebro hoppar stav.

Vännäspojkar på färjan Korsholm.

Dramatisk resa över Kvarken.

Tidningsartikel om Nils Konrad Lindgren Post-Nisse.

Aron Andersson vid slåtter.

Nybyvägen 69. Interiör vardagsrum.

Nybyvägen 69. Interiör kök II.

Nybyvägen 69. Interiör kök I.

Begravningsfölje vid Holms café.

Harald Rosengren på trappan till Nybyvägen 69.

Harald och Signe Rosengrens stora trädgårdsland.

Allén till Harald och Signe Rosengrens hus i vinterskrud.

Harald och Signe Rosengren i trädgården, Nybyvägen 69.

Harald Rosengren med häst. Vinter.

Harald Rosengrens hönsfarm.

Harald Rosengren med häst.

Nybyvägen 71.

Nybyvägen 69 efter 1934.

Göransvägen 2. Referensbild från omkring 1966.

Göransvägen 2. Referensbild 1971 - 1973.

Fällforsvägen 38. Referensbild 1976.

Rättelse bild banvaktsförmansstugan. Tack Ulrik Almberg!

Banvaktsförman August Georg Pettersson och hans hustru Lydia Helena Backlund.

2023 Januari:

A. W. Olofssons Diversehandel, Fällforsvägen 46.

Signe Maria Johanna Marklund Rosengren.

Liljestrands hus på Fällforsvägen 26 (Mikaelsvägen 2 idag).

Flygfoto Östra Järnvägsgatan, Köpmangatan, Kommendörsgatan.

Anton Selin, Röd-Martin och Nils Königsson.

Johan Anton Selin.

Fotograf Björklund med bil.

Shellmacken på Medborgarplatsen.

Besök i familjen Timners trädgård.

Karl Gustaf och Gudrun Timner framför huset på Ö. Järnvägsgatan 6.

Biblioteket, familjen Timners hus.

Familjen Timners hus 1948.

Familjen Timners hus. Referensbild 1961.

Karl Gustaf och Gudrun Timner.

Doktor Timner i sin läkarmottagning.

Familjen Timners hus.

Johan Olof Almqvist hus, strax norr om Nybyvägen 20.

Doktor Laurins hus på Ö. Järnvägsgatan 6.

Johan Emil Gustafsson och hans hustru Edit Matilda Engman.

Johan August Gustafsson och hans hustru Lydia Lovisa Åberg.

Interiörbild från Schoultz Café.

Tage Bäckström med nykläckt kyckling, Nybyvägen 75.

Tage Bäckström i hönseriet Nybyvägen 75.

Kristina Johanna Sandström Bäckström.

Karl Magnus TAGE Bäckström.

Karta över hemmansklyvning 1903 Nyby 3, Nybyvägen 73 - 77.

Eva Karolina Dahlberg Lindström.

Kompletterat biografi o referenser för Karl Olof Lindström.

Karta över Laga skifte 1889 Nyby 3.

Nyby 3:39, Nybyvägen 77

Bonden Erik Vilhelm Danielsson och hans maka Augusta Vilhelmina Larsdotter.

Nyby 3:40, Nybyvägen 75.

Magnus Bäckström.

Komplettering biografi Thura Alarik Nilsson.

Trafikolycka Hörnan 1938.

Frälsningsarméns hus med skomakeri.

Shellmacken vid Nytorget (Medborgarplatsen).

Vila under arbete vid Hörnan.

Ögrens bageri.

Mjölkbil utanför Ångströmska huset, Ö. Järnvägsgatan 5.

Nils Köningssons begravningsvagn.

Mikaelsvägen 2. Paus i slåtterarbetet.

Postisar på post-truck.

Föreningshuset. Mikaelsvägen 5.

Mikaelsvägen 8. Bild från troligtvis 1940-talet.

Genomgång av ägarhistorik för fastigheterna efter Östra Bangatan.

Lokeldare Erik Robert Jakobsson och hans hustru Henny Maria Österlund.

Johan Teodor Nygren och hans hustru Amanda Margareta Wigren.

Komplettering av ägarhistorik för Nybyvägen 69 pågår (ej klart).

Nyby 3:69, Nybyvägen 67.

Per Ingman.

Helena Svensson Ingman.

Maria Margareta Svensson Forsberg samt komplettering av biografin för vaccinatören Johan Forsberg samt ägarhistoriken för Nybyvägen 73.

Kompletterat uppgifter om Jonas Andersson Lundberg Rättat namn på barn.

Ebba Sofia Rosengren Andersson.

Sven HARALD Håkan Rosengren.

Jonas ARON Andersson.

Emma Sofia Andersdotter Nyström.

Gudrun Timner.

HILMA Josefina Sundberg Andersson.

N. P. Johanssons bageri och gästgiveri.

2022 December:

Nya bilder:

Flyghistoria. Insamling av vrakdelar.

Flyghistoria. Piper Cub på Vännäs flygfält.

Flyghistoria. B4 HaWker HART på Vännäs flygfält.

Flyghistoria. Junkers JU-86 på Vännäs flygfält 2.

Flyghistoria. Junkers JU-86 på Vännäs flygfält 1.

Flyghistoria. En Noorduyn Norseman 601 på Vännäs flygfält.

Nya fastigheter:

Kungsgatan 25.

Nya personer:

Trävaruhandlare Gustaf Ljungdahl.

Frisörska Ingrid Hedberg.

Emma Karolina Nilsson.

2022 November:

Flyghistoria. Ett italienskt J11 på Vännäs flygfält.

Flyghistoria. SG 38 Schulgleiter havererar Fällforsvägen.

Flyghistoria. Ahrenbergs plan havererar på Gubböleberget.

Flyghistoria. B5 flygplan på Vännäs flygfält.

Flyghistoria. Flygmekanikerutbildning vid Centrala Verkstadsskolan i Vännäs 3.

Flyghistoria. Flygmekanikerutbildning vid Centrala Verkstadsskolan i Vännäs 2.

Flyghistoria. Flygmekanikerutbildning vid Centrala Verkstadsskolan i Vännäs.

Flyghistoria. Rolf Roos på Vännäs flygfält.

Flyghistoria. Vinsch för glidflygplan. Vännäs flygfält.

Flyghistoria. SK 25 Bücker Bestman på Vännäs flygfält.

Flyghistoria. SAABs bombplan B17 på Vännäs flygfält.

Flyghistoria. Vännäs flygfält. Militärövning 1927.

Flyghistoria. Kartverkets flygplan på Vännäs flygfält.

Johan Edvard Stenberg.

Nils Königsson med familj. Biltext rättad.

Fredrika Nyström.

Johanna "Hanna" Nyström Königsson.

Mor på Näset och Schildt.

Busstationen början av 1950-talet.

Gunnar och Helga Stenlund vid ny bil.

Gunnar Stenlund med ny bild.

Södra Nyby 8, Ladugården, Referensbild 2022.

Södra Nyby 8, Referensbild 2022.

Bioannons Odéon.

Gunnar och Helga Stenlunds sönder Paul och Kaleb.

Familjen Gunnar och Helga Stenlund.

Offentlig auktion skomakare P. O. Lindström.

Garveriet i gårdshuset till Fällforsvägen 28.

Stenlunds Charkuterifabrik. Interiör.

Porträtt Gunnar och Helga Stenlund.

Stenlunds slakteri och charkuteri på Fällforsvägen 28 (Skolgatan idag).

Familjen Rosenqvist i trädgården till Gröngården.

Alfred Rosenqvist med sitt rallarlag omkring 1900.

Familjen Rosenqvist i trädgården.

Hugo Rosenqvist på ett ånglok.

Alfred Rosenqvist. Porträtt.

Ny organisation:

Busstation.

Centrala Verkstadsskolan, Vännäs.

Nya personer:

Anna Katarina Bäckman Strandberg.

Holger Jonsson.

Rolf Roos.

Nils Roos.

Skräddare Nils Verner Sundström.

Eva Cajsa Mattsdotter.

Hotellföreståndare Johanna Marklund.

Hotellföreståndare Klara Matilda Johansson Christernin.

Hotellföreståndare Anna Maria Svensson.

Hotellföreståndare Kristina Solin.

Hotellföreståndare Anna Lindblad.

Hugo Rosenqvist.

Rättelser och kompletteringar:

Viktor, Valborg och Rut Almqvist samt Birgit Lundström.

Viktor Almqvist 50 år.

Anders Johansson.

Helena Andersdotter.

Johan Johansson Forsberg.

Hans Petter Ersson Eriksson.

Maria Johanna Nyström Königsson.

Erik Eriksson den yngre.

Jonas och Maria Svensson samt fastighet Nyby 1:9, Kyrkogatan 16 och de avsöndringar som görs från den fastigheten.

2022 Oktober:

Nya bilder:

Bernt Holmgren hoppas stav i Oravais 1952.

Rune Nordström kastar diskus i Oravais 1952.

Kjell Englund kastar diskus i Oravais 1952.

Birger Nordström kastar kula i Oravais 1952.

1 maj tåget 1949 samlas vid Vegaskolan.

Klubbmatch Oravais - Vännäs-Pojkarna 1952. 1500 meter.

Klubbmatch Oravais - Vännäs-Pojkarna 1950. 100 meter.

Friidrottslag nära döden på Kvarken. Tidningsartikel Dagens Nyheter 1947-08-03.

Birger Nordström, Martin Lundkvist och Rune Nordström ombord på Korsholm på väg till tävling i Oravais.

Folkparken Oasen. Referensbild II från 1970-talet.

Folkparken Oasen. Referensbild från 1970-talet..

Publikrekordet nära att falla. Tidningsartikel. Troligtvis Västerbottens Folkblad 1951-07-17.

Allbergs Diversehandel efter Fällforsvägen.

Vännäskampen bjöd på fin idrott och vackra vyer. Tidningsartikel Västerbottens Kuriren 1951-07-17.

Årsfacit för Vännäs-Pojkarna. Bäst i serien. Tidningsartikel i Västerbottens Folkblad 1951-11-09.

Friidrottstävling på Vännäsborg. Löpning.

Friidrottstävling på Vännäsborg.

Ett ej identifierat fotbollslag, troligtvis från 1940-talet.

Vännäspojkarna har haft en bra säsong. Kjell Englund axlar manteln efter Lunkan. Tidningsartikel Västerbottens Folkblad 1951-10-30.

Vännäs-Pojkarna går in för ungdomen. Tidningsartikel Västerbottens Kuriren 1951-04-30.

Vännäs-Pojkarna bildar damsektion. Tidningsartikel.

Vännäspojkarna på frammarsch. Tidningsartikel Västerbottens Folkblad 1951-02-21.

Vännäs får beröm för sin organisation av idrott. Tidningsklipp Västerbottens Folkblad 1951-09-13.

Undomen skall med, paroll i Vännäs. Tidningsklipp Västerbottens Folkblad 1950-11-02.

Vännäspojkarna vill ha bredd. Tidningsklipp Västerbottens Folkblad 1951-04-24.

Dramatisk idrottsresa äver Kvarken del 2.

Dramatisk idrottsresa över Kvarken del 1.

Bandylag.

Rune Edebro och en ej identifierad klubbkamrat från Vännäs AIK.

Vännäspojkarnas träningsstig i Hällfors.

Vännäspojkarna tävlar i Finland

Idrottshistoria. Vännäs idrottsföreningar genom tiderna.

Wännäs lysoljeaktigebolag.

Wännäs lysoljeaktiebolag.

Vännäs AIK satsar hårt. Tidningsartikel VK 1953-10-30.

Motorklubben startade stakt. 100 medlemmar på åtta månader. Tidningsartikel VK 1953-10-30.

Över 400 i skidspåret. Tidningsartikel VK 1953-10-30.

Idrottsföreningen Kamraterna Vännäs. Inbjudan 1924.

Vännäs-Pojkarna Styrelsemöte 1948.

Idrottsföreningen Kamraterna Vännäs. Inbjudan 1923.

Brottarna glada för tak över huvudet. Tidningsartikel VK 1953-10-30.

Vännäs-Pojkarnas rekordlista.

Tennis äldst i Vännäs. Tidningsartikel VK 1953-10-30.

Plantskola i backhopp. Tidningsartikel VK 1953-10-30.

Vännäs-Pojkarna friidrottsklubb med stavhopp som specialitet. Tidningsartikel VK 1953-10-30.

Rune Edebro hade stav-DM på entreprenad i tretton år. Tidningartikel VK 1953-10-30..

Harald Lindholms Postorderaffär.

Gustav Lundqvist. Ungdomsporträtt.

Gustaf Lundqvists hus på Ö. Järnvägsgatan 35.

Rune Edebro hoppar stav på Vännäsborg.

Kompletteringar:

Rune Edebro. Om hans aktiva tid som idrottsman och tränare.

Vännäs Biografaktiebolag / Vännäs Biografförening u.p.a. / Odéon

Vännäs Socialdemokratiska kvinnoklubb.

Nya organisationer:

Vännäs Konståkningsklubb.

Vännäs cykelklubb.

Vännäs skidklubb.

Vännäs Friidrottsförening.

Vännäs Hockey Club.

Vännäs Volleybollklubb.

Vännäs Orienteringsklubb.

Vännäs skytteförening.

Vännäs Idrottsförening (IF).

Wännäs Lysoljeaktiebolag

Vännäs Tennisklubb.

Nya personer:

GÖSTA Lars Ivan Öhlund.

BIRGER Fredrik Folke Nordström.

Karl MARTIN Lundkvist.

Lokeldare Charles Edvard Florén och hans hustru Ida Lovisa Söderström.

Erik Martin Roos.

Emma Maria Larsson Roos.

Karl Petter Blomér och hans hustru Jenny Maria Gustafsson.

Vagnkarl Mårten LUDVIG Mårtensson.

Förste kontorsbiträde AXEL Helmer Nyberg och hans hustru Hulda Johanna Johansson.

Lokförare Emil Åkerlund.

Emilia Lindberg.

Beda Johansson.

Gymnastiklärare Gunnar Lillieroth.

Lokförare Hugo Ståhl.

Lokförare Gustaf Natanael Stark Ståhl och hans hustru Emma Charlotta Lindvall.

Villy Amanda Stocke.

Ivan Lyxén.

Fritz Lyxén.

Rune Nordström.

Kjell Englund.

Gösta Hammarlund.

Per ERIK Hamberg och hans hustru Walborg Nilsson.

Johan August Hamberg.

Adelia Lindholm.

2022 September:

Nya bilder:

Bränngropen på Myran. Problematisk avfallshantering.

John Ericsson.

John och Karin Ericsson vid ladugården på Kyrkogatan 16.

John Ericsson och Arthur Öhlunds son Gösta utanför ladugården på Kyrkogatan 16.

Alvar Lindström. Porträtt II.

Alvar Lindström. Porträtt I.

Göte Lindström, Johan Vilhelm Ahnfeldt, Rune Edebro.

Göte Lindström. Porträtt III.

John Lindström. Porträtt.

Göte Lindström. Porträtt II.

Göte Lindström. Porträtt I.

Famijerna Ahnfeldt och Almqvist. Utflykt till Fällforsen.

Edla Lindström. Porträtt.

Helga Lindström. Porträtt IV.

Helga Lindström. Porträtt III.

Helga Lindström. Porträtt II.

Helga Lindström. Porträtt I.

Hjalmar Lindström. Porträtt.

Maria Hedström med sina handarbeten.

Frans Rydqvist 65 år.

Nya personer:

Gustaf Lundqvist.

Karl M. Åström.

Stallkarl Petrus Jonsson Kallin och hans maka Gustafva Amalia Lindberg.

Maria Magdalena Andersson Tunfors.

Kontorsbiträde Alvar William Laurentius Tunfors.

Hushållerskan Henny Augusta Hamberg.

Fotograf Nancy Burström.

Nya fastigheter:

Ö. Järnvägsgatan 35.

Nyby 6:75 Myran.

Kompletteringar:

Text Alma Olivia Nilsson Lindström.

Text Helga Lindström.

2022 Augusti:

Nya bilder:

Gruppbild på verandan Fällforsvägen 2 (Skolgatan idag).

Siri Dahlqvist på trappan till familjens hus på Fällforsvägen 2 (Skolgatan idag).

Kaffe i familjen Dahlqvists trädgård.

Konstnären Fanny Brate på besök i Rieck Müllers Villa Fagerli.

Porträtt av lokeldare Albin Teodor Brandt.

Porträtt sergeant Olof Holmgren.

Familjen Lundmans hus på Pengsjövägen 22.

Tidigt porträtt på K. A. Johansson.

Självporträtt av fotograf Lotten Berglund.

Lokeldare Johan Olof Zetterlund.

Folkskollärare Gustaf Albert Persson.

Porträtt fabrikör Gunnar Nikanor Stenlund.

Porträtt konduktör Gustaf Albert Bjurberg.

Köpekontrakt 2 mellan sågverksägaren E.M. Danielsson och Rieck Müller 1908 för Sågverkstomten. .

Köpekontrakt 1 mellan sågverksägaren E.M. Danielsson och Rieck Müller 1908 för Sågverkstomten..

Rune Edebro, postiljon.

Norra Drottninggatan 40. Referensbild från 2018.

Anders Nilsson med flera.

Familjen Oskar Nyberg, Storgatan 25..

Maja Greta Karlsdotter Andersson, Nils Anderssons hustru.

Nils Anderssons döttrar Mathilda och Maria Johanna.

Familjen Lindgren besöker Norrfors kraftverk..

Familjen Lindgren på Fällforsvägen 72.

Porträtt Maria Johanna Nilsdotter Svensson

Lantvrevbärare Nisse Lindgren.

Familjen Lindgren på Fällforsvägen 72.

Nya personer:

Agnes Hildegard Görhlin, guvernant till Rieck Müllers barn.

Lokeldare Albin Teodor Bergström Brandt och hans hustru Maria Sabina Bäckman Brandt.

Anders Nilsson (1832 - 1875), Norrmalm.

Rättelser och kompletteringar:

Komplettering bildtext Gudrun och Karin Rieck Müller på Villa Fagerlis veranda.

Identifierat personer på bild på trappan till Villa Fagerli..

Maria Rieck Müller.

Familjen Lindgren

2022 Juli:

Flygbild över Kyrkogatan från 1958.

Köpekontraktet då Anders Jonsson och Maja Greta Nilsdotter säljer 3/32 mantal av Nyby 7 till sonen Nils Andersson. .

Sergeant Olof Holmgren

Erik Carlsson i Bojnäs och Carolina Andersdotter, dotter till Nils Andersson

Kompletteringar av bildtext till fastigheter på Södra Nyby

Familjen Anders Jonsson och Maja Greta Nilsdotter.

Porträtt Maria Johanna Nilsdotter Svensson

Porträtt Maja Greta Karlsdotter

Familjen Per Anders Juliard Persson och Elvira Hedia Svensson

Nya fastigheter:

Södra Nyby 8, Nyby 7:4

Kyrkogatan 13

Nya personer:

Carolina Andersdotter

Erik Carlsson

Elisabet Sofia Edlund Rönngren

Helena Andersdotter Johansson

Bonden Anders Johansson

Per Anders Juliard Persson

Elvira Hedia Svensson Persson

2022 Juni:

Nya bilder:

Flygfoto över Nybyvägen 59

Familjen Erik Werner Svensson på Nybyvägen 59

Familjen Erik Werner Svensson på besök på Nybyvägen 63

Nybyvägen 59

Barnbarn till Erik Werner och Naima Svensson

Nybyvägen 59A och 59B. Harry och Edrot Svensson

Nybyvägen 59 B

Kornhässja på Nybyvägen 59

Nybyvägen 59A. Ulla Svensson 15 år

Sara-Lotta "Mjöl-Öge".

Nyby 1:9, Kyrkogatan 16 i Svenska gods och gårdar.

Kommendörsgatan 2. Familjerna Jonsson och Lindgren.

Pengsjövägen 26 (Brinkvägen idag)

Pengsjövägen 20. Referensbild från 2022.

Pengsjövägen 10. Referensbild från 2022

Pengsjövägen 10. Referensbild från 2022

Pengsjövägen 6. Referensbild från 2022.

Älvdalagatan 9. Referensbild från 2022.

Älvdalagatan 7. Referensbild från 2022

Älvdalagatan 31. Referensbild från 1994.

Älvdalagatan 31. Referensbild från 2022.

Nya fastigheter:

Nyby 1:10, Nybyvägen 59A

Nyby 4:15, Pengsjövägen 35

Nyby 2:20, Älvdalagatan 31

Nya personer:

Emma Kristina Lindgren Jonsson

Stallkarl Nils Urik Lundberg och hans hustru Naema Teresia Norberg

Stallförman Bengt Flink och hans hustru Johanna Stake

Lokreparatör Emil Börjesson

Träarbetaren Karl Viktor Jonsson och hans hustru Edit Leontina Hamberg.

Bonden Johan Anton Johansson och hans hustru Charlotta Karolina Forsgren.

2022 Maj:

Många nya bilder tack vare att vi fått skanna bilder från familjen Dahlqvists och Pär Lundbergs samlingar. TACK!

Nya bilder:

Grävning för vatten och avlopp på Fällforsvägen.

Färjan över till Marahälla med bil ombord.

Färjan över till Marahälla med skolbussen ombord.

Fotograf där bagare Holm hade sitt bageri..

Folkskolan rivs för att ge plats till Hammarskolan..

Umevägen 1.

Hammarskolan byggs.

Sandströms Livs på Fällforsvägen 52.

Vännäs kvarn läggs ner 1973.

Hammarskolan byggs.

Hammarskolan byggs 1937..

Interiör från AB Bäcklunds Järnaffär omkring 1945..

SJs Förmansgård..

Carl Dahlqvist Jr i hörnet av Storgatan och Ö. Järnvägsgatan.

Vegaskolan renoveras 1928.

Nybyvägen 39. Dop i Sandgrensbäcken.

Viktor Almqvist 50 år.

Per Perssons hus Fällforsvägen 59.

Nya fastigheter:

Nyby 4:7 "Karins hem", Pengsjövägen 20.

Nyby 4:31, Pengsjövägen 26 (Brinkgatan 3 idag).

Nyby 4:12, Pengsjövägen 22.

Nyby 2:26, Älvdalagatan 37.

Nyby 4:3, Fällforsvägen 59.

Nyby 4:9, Isbanevägen.

Ny organisation: Vännäs Pingstförsamling.

Nya personer:

Nils Wilhelm Johansson och hans hustru Karolina Olsdotter.

Johan Edvard Lindqvist och hans hustru Eugenia Dahlrot.

Stallkarl Olof August Lundman och hans hustru Maria Augusta Norberg.

Bonden Frans Oskar Johansson Nyberg och hans hustru Maria Karolina Olofsdotter och sonen Nils Emil Fransson.

Bonden Jonas Johansson Nygren och hans hustru Maria Elisabet Forsgren.

Vagns- och stallkarl Hjalmar Lundman och hans hustru Elsa Linnéa Berglund.

Lägermaskinist Johan Ludvig Gidlund och hans hustru Maria Alinda Nygren.

Bonden Per Persson och hans hustru Maria Fredrika Nylander.

Bonden Johan Edvard Stenberg.

Jenny Leontina Lindström Hamberg Malmlöf.

Gerda Lindström Olofsson.

Hotellinnehavaren, kokerskan Fredrika Nyström.

Muraren, jordarbetaren Martin "Röd-Martin" Eskilsson.

Arbetaren, målarmästaren Johan Sällström och hans hustru Lisa Karolina Nygren.

2022 April: Ny Flygbild.

Komplettering och rättelser av texter för Vännäs Järnvägsstation, Örngatan, Gatuvy Örngatan och Mikaelsvägen 2, Interiör från Vännäs Konsumtionsförenings butik, Kommendörsgatan 2, Örngatan 13, Posten och Översiktsbild Umevägen,bonden Jon Andersson.

Nya personer:

Postmästare Axel Sellman och hans hustru Eva Johanna Westerberg.

Maria "Mor i Skåpet" Lindholm.

Postmästare Fabian Johansson och hans hustru Hilda Natalia Nyström.

Postmästare Rickard Sahlberg och hans hustru Karin Margareta Engström.

Gustaf Lilja och hans hustru Kristina Johansdotter.

Gottfrid Herman Lilja och hans hustru Märta Stina Hansson.

Kraftstationsföreståndare Erik Sjöström och hans hustru Signe Alfrida Liljedahl.

Kläd-tvätterskan Maria "Bas-Maria" Jonsson.

Bonden Jonas Johansson Lindgren, hans hustru Emma Lovisa Jonsdotter och deras son lantbrevbäraren Nils Konrad Lindgren.

Bonden Jon Andersson.

Pehr Jonsson.

Sergeant Per Gottfrid Nilsson och hans hustru Fredrika Amalia Åström Nilsson.

Lantbrevbärare Nils Konrad Lindgren och hans hustru Emma Lovisa Jonsdotter.

Banmästare Per Nilsson och hans hustru Ingrid Ehn.

Nya bilder:

Karikatyr av postmästare Sahlberg.

Klädtvätterskan Maria Jonsson?.

Annons för Carl Borch's Advokatbyrå.

Pengsjövägen 6.

Posten på Örngatan 3.

Gruppbild med bland andra Henny Lundström (g. Ljungström).

Interiör Allbergs Diversehandel.

Hammarskolan byggs.

En bild till på Hammarskolan från 1937.

Fällforsvägen 72.

Två bilder på Norrlandsgatan 5 och.

Notis i Umebladet om val till byggnadsnämnden 1896.

Kallelse till kyrkostämma med förslag om inrättandet av en fast folkskola i närheten av Wännäs järnvägsstation.

Cirkus på besök.

Nya fastigheter: Fällforsvägen 72.

2022 Mars:

Nya bilder:

Porträtt på Carl Johannisson Dahlqvist.

Porträtt på Edit Östman

Porträtt på sergeant Olof Holmgren

Familjen Hammarlund

Skolklass vid Nyby Skolhus.

Jenny Dahlqvist med döttrarna Siri och Maja.

Gårdshuset till Kungsgatan 11 där Karl Borch hade sitt kontor.

Nya personer:

Edit Östman,

Anna Lovisa Raberg Hammarlund,

Sven Einar Hammarlund,

Johan August Karlsson Hjärtqvist,

Anna Vilhelmina Södergren Hjärtqvist,

Henny Charlotta Lundström,

Siri Johanna Dahlqvist,

Frans Vilhelm Rydqvist,

Hilda Katarina Nyholm Rydqvist,

Förman Karl Gustaf Malmgren,

Kristina Andersdotter Malmgren,

Edit Malmgren,

Banvakten Karl Magnus Danielsson,

Ingrid Bengtsson Danielsson,

Karolina Wallner,

Erik Wallner,

Britta Wallström Wallner,

Erik Axel Bertil Wallner,

Karl Gustaf Wallner,

Nanny Maria Wallner,

Signe Elvira Wallner,

Emil Laurentius Wallner,

Märta Sofia Wallner,

Elsa Birgitta Wallner,

Hillevi Rydqvist Eriksson Ekestål.

Slaktaren, trävaruhandlaren Israel Lundgren och hans hustru Emma Agata Andersson.

Nya fastigheter:

Nyby 6:27, Nybyvägen 18,

Nyby 7:203, Ö. Bangatan 6 (Rektorsgatan 4 idag),

Nyby 7:49, Ö. Bangatan 6.

Nytt företag: Vännäs Träförädling.

2022-02-12: Ny person Anna Andersson.

Komplettering av text om Västerbottens regemente.

2022-02-11: Komplettering text till bild över Pengsjövägen samt komplettering text om Västerbottens Regemente.

Ny fastighet Hammargatan 26 (ungefär).

Nya personer: Oskar Johansson och Ottilia Maria Amanda Frisén.

2022-02-08: Ny bild gatuvy korsningen Storgatan Ö. Järnvägsgatan från omkring 1922 - 1928. Komplettering Emma Hansson Sjöbergsbiografi. Rättelse bildtext. Korrigering årtal när Handelsbanken flyttar till Storgatan 3.

2022-02-03: Ny bild Vännäsborg från Anders Erikssons samlingar.

2022-02-03: Vi fortsätter lägga upp vykort som vi fått fotografera av från Anders Erikssons samlingar. Korsningen Örngatan - Vintergatan med Riksbyggenas hus.

Samtidigt som vi lägger in nya vykortsbilder använder vi oss av Arne Sandströms bok Vykortets historia som referens till att bestämma när en bild är tagen. Det innebär att vi justerar tidsangivelsen för när vissa bilder är tagna.

2022-01-31: Ny bild: Marahällabron från Anders Erikssons samlingar. Ytterligare en bild av Marahällabron från Anders Erikssons samlingar. Ny bild över Köpmangatan och Odéon från Anders Erikssons samlingar.

2022-01-31: Ny bild på Hörnan från Anders Erikssons samlingar. Ytterligare en bild på Hörnan från Anders Erikssons samlingar. Ännu en bild från Anders samling; Umevägen och Kraftbolaget.

2022-01-30: Ny bild på Hörnan omkring 1949 från Anders Erikssons samlingar.

Ny bild över Pengsjövägen 6 och Prästgatan 3 och 4.

Ny person: Bernhardina Teresia Lindberg Dahlgren.

Komplettering av Sigurd Lindströms biografi, Göte Lindströms biografi och Elof Helmer Dahlgrens biografi.

2022-01-29: Ny bild: Karta över soldatrotena 80 Ny, 81 Silver, 82 Vestling, 83 Wänman och 84 Wännström placering efter Laga skifte 1860 - 1870.

2022-01-25: Ny fastighet: Nyby 4:51, Pengsjövägen 10 och rättad fastighetsbeteckning Nyby 4:8, Pengsjövägen 23.

Nya personer: Werner Wänman, Helena Olsdotter, Nils Hansson, Frans Emanuel Svedberg, Hulda Vilhelmina Sjöberg Svedberg, Nils Hörnsten, Ivan Sanfrid Almberg och Majken Frida Ivonny Hörnsten Almberg.

Komplettering bildtext flygbild över Pengsjövägen.

2022-01-24: Nya fastigheter: Nyby 7:5, Pengsjövägen 6 och Nyby 7:56, Prästgatan 4.

2022-01-23: Ny flik med kontaktuppgifter till oss.

2022-01-19: Rättelse bild. TACK till Bengt Hansson och hans granne Erika som uppmärksammade felet.

Nya fastigheter: Nyby 4:25, Pengsjövägen 23 och Nyby 3:49, ungefär där Hammargatan 26 ligger idag.

Ny bild: Flygbild över Mikaelsvägen ner mot Pengsjövägen och Umeälven.

Bonden Hans Petter Ersson Eriksson och hans hustru Fredrika Ersdr..

Kolvaktaren Jöns Petter Thorén och hans hustru Sofia Karlsson.

Stallkarl Johan Konrad Sandström och hans hustru Anna Johanna Wigren.

Skomakare Johan Petter Berglund och hans hustru Johanna Hörnsten.

Träarbetaren Johan August Larsson och hans hustru Maria Evelina Johansson.

2022-01-08: Komplettering referens till Ö. Järnvägsgatan 5.

2022-01-06: Ny person: Jenny Fredrika Johansson Dahlqvist.

2021-11-23: Ny organisation: Västerbottens Regemente, Vännäs Läger. Kompletteringar och redigering av texter relaterade till Västerbottens Regemente.

2021-11-10: Redigerad text till bild 3.

2021-11-09: Ny bild. Vykort över Hörnan

2021-11-09: Ny bild. Ö. Järnvägsgatan med Förmansgården

2021-11-06: Komplettering Gustaf Åströms JärnaffärJ..

2021-11-06: Komplettering J. W. Holms Konditori.

2021-10-18: Ny organisation: Vännäs Arbetarekommun.

2021-10-13: Ny person: postmästare Carl Gustaf Boström.

2021-10-13: Redigering företagshistorik Oljekompaniet Almqvist & Co.

2021-10-13: Redigering biografi Karl Charles Almqvist.

2021-10-13: Komplettering biografi Nils Petter Ådén.

2021-10-12: Bild Vännäs Läger. Källhänvisning försäljning av Västra markenteteriet.

2021-10-11: Ny bild. Björklunds foto i vinterskrud, Köpmangatan 23

2021-10-11: Ny bild. Björklunds foto, Köpmangatan 23

2021-10-09: Ny bild. Vännäs Läger. Officersmässen och Stabsbyggnaden.

2021-10-09: Ny bild. Vännäs Läger

2021-10-06: Ny bild. Vy efter Fällforsvägen och Skolgatan med bland annat Allbergs Diversehandel.

2021-10-06: Komplettering historik Vegaskolan.

2021-10-06: Ny organisation tillagd: Vännäs Husmodersförening.

2021-09-22: Komplettering två bildtexter till Köpmangatan 15

2021-09-21: Ny bild. Porträtt Jonas Svensson

Copyright 2021