Vännäs historia i bilder

1880-1940


Min pappa, Rune Edebro, var en entusiastisk fotoamatör och efterlämnade en stor samling negativ. Många familjebilder, men också väldgt många Vännäsbilder. På 1970-talet fick han i uppdrag av Kulturnämnden att ta fram ett underlag till en fotoutställning om Vännäs historia i bilder. Resultatet blev en relativt stor insamling av äldre fotografier. När vi går igenom Runes negativsamling ser vi att det finns fler bilder som också de förtjänar att räddas för framtiden.

Om bilderna

De bilder som presenteras här (drygt 550 i april 2020) är främst de äldre bilder som Rune fotograferat av. Här finns också det vi kallar för referensbilder, dvs. bilder på äldre hus och gatumiljöer som Rune började dokumentera redan på 1960-talet. Vi har också under arbetets gång sett värdet av att kompletterat samlingen med bilder från Järnvägsmuseet, Västerbottens Museum, Västerbottens regementes arkiv och Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Vi tror att dessa bilder bidrar till att ge en än bredare bild av Vännäs samhälles tidiga historia. Bilderna finns med hög upplösning, men här är de nedskalade till så kallat webb format. Vi har sett att tidens tand har satt sina spår i många bilder. För att försöka återskapa bildernas kvalitet har vi redigerat fläckar, repor och andra skador.

Fokus på de tidiga "inflyttarna"

Bildsamlingen gör det naturligt att fokusera på de tidiga "inflyttarna" som bidragit till Vännäs stationssamhälles utveckling från jordbruksby till köping. Vi har begränsat vårt arbete till perioden 1880-1940. På så sätt kan vi uppfylla de krav som upphovsrättslag och dataskyddsförordning ställer. Arbetet är givetvis inte klart, men vi har kommit så pass långt att vi gärna vill dela det med fler.

Kommentarer? Kompletteringar? Korrigeringar? Kort?

Vi har gjort vårt bästa för att ge korrekta uppgifter om varje bild, men det finns alltid saker att kommentera, komplettera och korrigera. Säkert finns det också fler kort från perioden 1880-1940. Om fler vill bidra kanske det kan bli en allmänt tillgänglig och gemensam kunskapsbank om en del av Vännäs historia. Hör av er till oss!

Identifierade och placerade

Vi har försökt beskriva vad varje bild föreställer samt var, och när, den är tagen. Vi har valt att återge gatuadresser utifrån 1946 års karta. Det finns en kartfunktion där en kamera-symbol visar var bilden är tagen och en hus-symbol som visar var de fastigheter som finns på bilderna låg. I bildtexterna har vi återgett det vi vet, eller tror oss veta, om varje bild. När vi inte har säkra källor har vi försökt redogöra för hur vi resonerat. Lena, Eric och Helen Edebro samt Britta Fogelberg Holmkvist har här varit till stor hjälp, liksom Gerd Häggström, Lars Lindström samt Bertil och Gunilla Lindström.

Referenser till källor

Så långt möjligt har vi angett referenser till de uppgifter vi redovisar. Uppgifter som rör förvärv av tomter är främst hämtade från Lantmäterimyndigheternas arkiv där vi anger referenser till de aktnummer som gäller för respektive fastighetsbeteckning. Uppgifter om personer har vi i första hand hämtat från husförhörslängder, församlingsböcker, in- och utflyttningslängder med flera källor i ArkivDigital.

Tre tidiga inflyttare

Familjerna Lindström, Ahnfeldt och Edebro är tre exempel på tidiga inflyttare, men också en del av Ingers familjehistoria:

Karl Olof Lindström och hans hustru Eva Karolina Dahlberg från Tallsjö, Fredrika som, tillsammans med sonen, skomakaren och sadelmakaren Per Olof Lindström och hans hustru Tekla Antonia Paulusdotter, kommer till Vännäs 1889. De är bönder, hantverkare och entreprenörer, som bosätter sig på Nyby.

Vendla Karolina Elisabet Lindström, Per Olofs och Tekla Antonias äldsta dotter, gifter sig 1913 med lokföraren och småbrukaren Johan Vilhelm Ahnfeldt (Ingers mormor och morfar) och bosätter sig, efter ett par år i Kiruna, på Myran.

Gerhard Eriksson Edebro och hans hustru Agnes Eufrosyna Nygren (Ingers farmor och farfar). Gerhard bor i Hednäs. Agnes, kommer från Stämningsgården i Skellefteå men arbetar som lärare i Högås. De giter sig 1912 och bosätter sig först på Fällforsvägen och sedan på Ö. Järnvägsgatan, vid Hörnan, för att 1919 köpa en tomt på Kommendörsgatan av Rieck Müller.

Tack

Vi vill nämna några personer som hjälpt oss i vårt arbete: Tore Forsberg, samhällsbyggnadschef på Vännäs kommun, som gett oss tillgång till gamla kartor, major Bill Svanborg som svarat på så många av våra frågor om militärerna, Lars Gunnar Ökvist som lånat oss bilder, Christina Rosenqvist Palmgren som i boken "En uppkomlings dagbok" använde och levandegjorde delar av vårt källmaterial, Niklas Ljungholm på Stadsarkivet i Umeå kommun som, liksom Jane Marie på Västerbottens Museums Fotoarkiv, hjälpt oss med material samt Bo E. Jonsson, vars uppsats Vännäs 1890-1915 : Studier i samhällets ekonomisks historia har varit en inspiration för oss.

Revet, Holmsund 2020
Inger Edebro Sikström, Tomas Sikström

info@vannashistoria.seVisa bilder

Copyright 2021